Organizing committee

Chairs:

Qifa Zhang, Huazhong Agricultural University

Xuelu Wang, Huazhong Agricultural University

Weicai Yang, Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS

 

Members: 

Honghong HuShunping YanJing LiShaowu Xue, Huazhong Agricultural University

Yuling Jiao, Xin Yu, Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS

Huijun Xia, Guangcun He, Yun-kuan LiangJie Zhao, Wuhan University

Notices

Deadlines

Regular registration:

May 1, 2019

Abstract submission:

May 1, 2019

Workshop application:

May 1,  2019

Organizers

 

 

 

 

Co-organizers

 

 

 

Related conferences